זיהוי כימי של שבבים ובדיקת שמנים 

בדיקת שבבים

במערכות קריטיות, כמו מנועים של כלי טיס סילוניים או מערכות אנרגיה, מותקנים פקקים מגנטיים ללכידת השבבים (Magnetic plug Detector).

בדיקת שבבים הינן זיהוי כימי של השבבים שעל גבי הפקק אשר מאפשר למשתמש לאתר את המקור המדוייק של השבבים ובהתאם להחליט על מדיניות אחזקה מיידית לטיפול באירוע. משך זמן הזיהוי - עד 24 שעות.

בדיקת שמנים

לשמן תפקיד קריטי באבטחת תקינותו של המכלול במערכות מסוככות שמן, כמו מנועים, גירים, מערכות הידראוליות וכד'. ליקוי במכלול עשוי לנבוע מהרעה בתכונות השמן או מחדירת מזהמים ונטרול תפקוד השמן.

בדיקת שמן מיועדת, לכן, לקבוע את תקינות השמן ואת מצבה המכני של המערכת. הבדיקה מספקת מידע על התאמת השמן להמשך השרות או מיצוי חייו והצורך בהחלפתו. הבדיקה גם מאמתת התאמה של סוג השמן לייעודו או, לחילופין, על שימוש יתר בשמן. בנוסף, הבדיקה מספקת מידע על נוכחות בלאי חריג, דליפות ממערכת צינון, חדירת מזהמים מסוימים וחיזוי מוקדם של תקלות וכשלים. אם המערכת כשלה, בדיקת השמן יכולה לרמוז על אפשרויות לכשל וכן על פעולות האחזקה שיש לנקוט כדי למנוע תקלות חוזרות במערכת. הבדיקה מאפשרת הערכה של ניקיונה הכללי של המערכת ועל הנחיצות בהחלפת מסנני שמן. כאשר מזוהים במסנן המערכת שבבים מבוצעת אנליזה כימית לזיהוי מקור השבבים.

הסבר מפורט ודוגמאות ניתן למצוא גם במאמר: אחזקה מונעת במקום אחזקת שבר. 


סל בדיקה טיפוסי ("Main-pack"):

 • תכולת מתכות בלאי
 • תכולת מזהמים צורניים כמו סידן וצורן
 • רמת התוספים בשמן
 • צמיגות השמן
 • שעור ההתחמצנות של השמן
 • נוכחות זיהום נוזלי כמו שמן זר או דלק
 • נוכחות זיהום נוזלי מסוג מים

 

תוספות לסל בדיקה:

 • תכונות פיזיקליות (צמיגות, חומציות, תכולת מים, משקעים וכו')
 • ספקטרומטריה (מתכות בלאי ותוספים)
 • פרוגרפיה, ספירת חלקיקים
 • פרוגרפיה++ - מיקרואנליזה כימית לזיהוי מדוייק

שבבים

 

שבבים פקק מגנטי

קבל הצעה עכשיו