השוואת חלקי רכב מקורי ותחליפי
 

פרויקט מחקר רחב נערך בקבוצת המכון לחקר הכשל, אשר במסגרתו בוצעה השוואה בין חלקים תחליפיים למקוריים בדגמי רכב שונים ובפריטי פח ופלסטיק שונים. ממצאי השוואת חלקי חילוף מקוריים עם התחליפיים של כלי רכב שונים מלמד, כי איכות החלפים חשובה לבטיחות הרכב. עוד למדנו כי יש לוודא שהחלק התחליפי עומד בקרטריוני האיכות וההתאמה של החלפים המקוריים (ראה דוגמאות למטה).
כידוע, מנהל המוסך, נושא, על-פי חוק, באחריות לתיקון הבטוח של כלי הרכב. התקנה של פריט חליפי לא בטוח עשוי להוביל לתקלות ולכשלים, כמו אלו שבפניהם מתריעות חלק מעבודותינו, על בסיס עבודותינו פנה למעבדה איגוד יבואני הרכב על-מנת שנסייע לו בהכנת נוהל קבלה לפריטים חליפיים בישראל. על-בסיס עבודה זו הוכן במשרד התחבורה נוהל 07/07 ליבוא חלקי פח לרכב.

 

קבל הצעה עכשיו