חקר כשל - ניתוח אירועי נזק וזיהוי מדעי לגורם להם

 

המכון לחקר הכשל הינו גורם המחקר המוביל בישראל בתחום חקירת כשלים (Failure Analysis) ברמת המערכת, בהיבטי המאקרו והמיקרו של המוצר והחומר וזאת במתקנים ומכלולים שונים ומגוונים.

חקר כשל הוא תהליך סיסטמתי בו נאסף מידע, טכני ומעבדתי, לצורך אפיון מנגנון הכשל ( Failure mechanism) וזיהוי גורם הכשל (Failure cause). ביצוע "חקר כשל" הוא שלב הכרחי בתהליך אבטחת האיכות (Quality assurance) בעקבות תקלות בציוד במהלך תכנון וייצור מערכות ומתקנים, על מנת לזהות את הגורם לתקלה ובמטרה למנוע את הישנותה. בעקבות יישום תהליך חקר הכשל מתאפשר שדרוג בתפקוד המערך הקיים, שיפור תהליך הייצור העתידי או בעדכון מערך ההדרכה.


תהליך חקר כשל מתקיים בשני ערוצים סימולטניים: ערוץ המידע וערוץ הבדיקות: 

  • ערוץ המידע - נאספים נתונים באשר לנסיבות הנזק, הסטוריה של המכלול שניזוק, הישנות התקלה וגרסאות המוצר התקול, אופני התחזוקה.
  • ערוץ הבדיקות - מבוצעת במעבדה סדרה של בדיקות רלוונטיות על גבי המוצר שכשל ועל גבי מוצר דומה תקין, לייחוס.

 

תכולת הבדיקה המעבדתית כולל, בין היתר, בדיקות לא הורסות, כמו בדיקה חזותית או טכניקה לא הורסת המוגדרת כתהליך NDT ועל בסיס תוצאותיה של בדיקה זו נבחרות טכניקות בדיקה הורסות, כמו בדיקות מיקרוסקופיה בהגדלות גבוהות, בדיקות מיקרוכימיות, בדיקות פיזיקליות, בדיקות מכניות וכו'. לעיתים, בתום הבדיקה המעבדתית ועל בסיס ניתוח הממצאים מתקבלות מספר חלופות באשר לגורמי הכשל האפשריים, אז ניתן ליישם סימולציות מכניות או תרמיות ממוחשבות באמצעות תוכנה, כדי לבחון סבירותן של חלופות אלה.

סיכומה של החקירה מתבטא במקבץ מסקנות הנוגעות, בהתאם לממצאים, בייצור המוצר, בהרכבתו, בתפעולו ובתחזוקתו.

המלצות רלוונטיות כוללות, בין היתר – טכניקות בדיקה לאיתור כשלים עתידיים דומים, טכניקות בדיקה לאיתור כשלים מיידיים דומים, מערכי הדרכה ללמד המפעילים ו/או המרכיבים לזהות מערכות תקולות בטרם שהאירוע הפך לקטסטרופה.

 

קבל הצעה עכשיו