המעבדה ההנדסית המרכזית בע"מ

 

אמצעי הבדיקה של המכון לחקר הכשל מרוכז בחברת הבת, המעבדה ההנדסית המרכזית בע"מ, אשר הוסמכה על-ידי הרשות להסמכת מעבדות. פעילות המעבדה בתחום בדיקות חומרים (Materials testing) ובה ציוד מדעי מגוון וצוות מקצועי אשר מתפעל אותו במיומנות.

 

הציוד כולל: 

מטלוגרפיה/פלסטוגרפיה/פטרוגרפיה
מטלוגרפיה/פלסטוגרפיה/פטרוגרפיה
תנורים
תנורים
מד טמפרטורה IR
מד טמפרטורה IR
בדיקת נגיפה
בדיקת נגיפה
בדיקת קושי
בדיקת קושי
מיקרוסקופ אלקטרונים סורק
מיקרוסקופ אלקטרונים סורק
מיקרוסקופ סטריאו
מיקרוסקופ סטריאו
מיקרוסקופ אור
מיקרוסקופ אור
מיקרואנליזה כימית
מיקרואנליזה כימית