נזקים בכלי רכב

מדינת ישראל נחשבת לאחת המדינות המתקדמות מבחינה טכנולוגית, עם זאת מסיבות היסטוריות נותרו במדינה כללי התנהגות מוזרים בכל הקשור בשרות ללקוח ובמיוחד חמור הדבר בתחום התחבורה. כל משתמש בכלי רכב (פרטי, מסחרי, ציבורי, ציוד מכני וכו') יודע שכאשר הוא ניזוק, בין אם כתוצאה מליקוי יצרן ברכבו ובין אם כתוצאה מטיפול לקוי במוסך, אין בידיו הכלים הטכניים להתמודד עם גופים אלו. בדיוק לכך, מסייע למשתמש ברכב המכון לחקר הכשל – שכן במכון מבוצעות בדיקות שנועדו לבחון תקלות שונות ומשונות במערכות הרכב השונות. עד כה בוצעו יותר מ- 4,000 עבודות בתחום זה(דוגמאות בהמשך).

באותה מידה, קורה לא אחת שהמשתמש ברכב, הנהג, מבצע פעולות נהיגה חריגה (כמו קפיצות עם רכב שטח)  או שאינו מטפל ברכבו במועד (חוסך בשמנים ובמסננים, למשל) והתוצאה - תקלה! כאן המכון לחקר הכשל מסייע ליבואן או למוסך – והבדיקה המעבדתית, מאמתת את החריגות בתפעול או בתחזוקה (דוגמאות בהמשך).

המכון לחקר הכשל, באמצעות חברת הבת ההנדסית, מאטריקס הנדסה בע"מ, ביצע עבודות מחקר בנושא - השוואת חלקי רכב מקורי ותחליפי , אשר אומצו על-ידי משרד התחבורה בישראל כנוהל מחייב בתקופתו (מסומן 07/07).

שבר זרוע התומכת במערכת בולמי רכב משא אירעה במנגנון התעייפות
שבר זרוע התומכת במערכת בולמי רכב משא אירעה במנגנון התעייפות
מי אשם בחלודה בגחון הרכב?!
מי אשם בחלודה בגחון הרכב?!
מדוע באותו אוטובוס נשברת השמשה שוב ושוב?!
מדוע באותו אוטובוס נשברת השמשה שוב ושוב?!
גם שיפוץ מנוע יכול להיות גרוע
גם שיפוץ מנוע יכול להיות גרוע
כשל קפיץ עלה במשאית עקב שילוב של פגיעה מכנית וייצור לקוי
כשל קפיץ עלה במשאית עקב שילוב של פגיעה מכנית וייצור לקוי
האשמת שווא של מפעיל המחפר
האשמת שווא של מפעיל המחפר
ציר סרן אחורי של רכב שטח (SUV) נשבר עקב... ליקוי בייצור!
ציר סרן אחורי של רכב שטח (SUV) נשבר עקב... ליקוי בייצור!
לאן מובילים להטוטים ברכב-שטח (SUV)?
לאן מובילים להטוטים ברכב-שטח (SUV)?
האם במועד הטיפול האחרון במוסך ציר הגרירה כבר היה סדוק?
האם במועד הטיפול האחרון במוסך ציר הגרירה כבר היה סדוק?
על מה יש להקפיד בעת שיפוץ גל הארכובה?
על מה יש להקפיד בעת שיפוץ גל הארכובה?
איך נעלם מדיד טמפרטורה במנוע?!
איך נעלם מדיד טמפרטורה במנוע?!
התלקחות חוטי חשמל גרמה לשרפת רכב
התלקחות חוטי חשמל גרמה לשרפת רכב
התהפכות נתמך רכינה
התהפכות נתמך רכינה
סדקים בשלדת משאית
סדקים בשלדת משאית
בית מנוע שבור של אופנוע
בית מנוע שבור של אופנוע
שריפת רכב, אמת או שקר?!
שריפת רכב, אמת או שקר?!
בית מנוע סדוק בגלל בורג לא מהודק
בית מנוע סדוק בגלל בורג לא מהודק