שירותי מעבדה


מיקרוסקופיה

 

מטלוגרפיה

 

קורוזיה

 • אפיון פוטנציודינמי
 • ניסויי אלקטרוכימיה
 • בחירת חומרים לתנאי עבודה וסביבה קורוזיביים
 • יישום פתרונות מתאימים הכוללים הגנה קטודית, בחירת ציפויים
 • זיהוי מנגנוני כשל של קורוזיה על-פי מופע הנזק כולל מופעים ביולוגיים כמו ביו קורוזיה

 

זיהוי כימי של שבבים ובדיקת שמנים

 

חומרי בניה

 • כשלים בחומרי חיפוי וציפוי מבנים
 • בעיות קורוזיה בבטון
 • עמידות תרמית של מבנים
 • כשלים בריצוף קרמי וחומרים טבעיים
 • תכנון הגנה על בטון בסביבה קורוזיבית
 • הכנת דגמים קריסטלוגרפיים
 • חקירת נזקי אש במבנים

 

בדיקות מכניות

בדיקת שמנים
בדיקת שמנים
מטלוגרפיה
מטלוגרפיה
בדיקת חומרים
בדיקת חומרים
ייעוץ בחירת חומרים
ייעוץ בחירת חומרים