בדיקות חומרים ושרותי מעבדה

 

בדיקות - חיתוך מבוקר (Sampling) והכנת דגמים, מיקרוסקופיה בתחום מ- X10 עד X100,000 (ממיקרוסקופיה אופטית ועד מיקרוסקופ אלקטרונים סורק), אפיון חומרים (מטלורגיה ופולימרים) ותכונותיהם המכניות (התעייפות, מתיחה, נגיפה, קושי), זיהוי כימי, אפיון אלקטרוכימי ופוטנציודינמי, בדיקות דליקות (flammability).

הערכת סיכונים - המעבדה מספקת שירותי הערכת סיכונים בעקבות נזקי אש או מים – קביעת שיעור הנזק למבני פלדה שנחשפו לסביבה של אש או קביעה של פוטנציאל הנזק למוצרים אלקטרוניים/חשמליים/אחרים שנחשפו לסביבה לחה או רטובה.


בדיקות חומרים ושירותי מעבדה

המכון לחקר הכשל מספק מגוון שירותי בדיקה של חומרים על-פי תקנים ישראלים ובינלאומיים. שרותי הבדיקה הניתנים על-ידי המעבדה:


מעבדה:

מטלורגיה (בהתאמה עם תקן ASTM E3):

 • אפיון תכונות חומרים באמצעות זיהוי מיקרו מבנה החומר על-גבי דגמים מטלוגרפיים או באמצעות דגמי רפליקה לצורך בדיקת התאמה ליישומים הנדסיים
 • זיהוי ליקויים, פגמים ותקלות בחומרים במבנים ובמכונות


אנליזה כימית (בהתאמה עם תקן ASTM E1508)

 • זיהוי הרכב כימי של חומרים
 • זיהוי משקעים על פני שטח או בנוזל
 • זיהוי שבבים


בדיקות מכניות (בהתאמה עם תקן ISO 6507)

 • בדיקות קושי (ויקרס/ קנופ)
 • בדיקת מתיחה
 • בדיקת נגיפה


בדיקת ציפויים (בהתאמה עם תקן ASTM E3)

 • בדיקת עובי ורציפות
 • אדהזיה


מיקרוסקופיה

 • סטריאוסקופיה (עד X100)
 • מיקרוסקופית אור (עד X1000)
 • מיקרוסקופ אלקטרונים סורק (X100,000) (בהתאמה עם תקן ASTM E766)


בדיקות טמפרטורה (בהתאמה עם תקן ASTM E1965)

 • סקירה רציפה ו/או בדידה של שינוי טמפרטורה בדיוק של 0.1ºC


קורוזיה (בהתאמה עם תקן ASTM G3)

 • בדיקת עקומה פוטנציודינמית באמצעות התנהגות קורוזיבית של חומרים בתווכים שונים
 • בחינת חומרים לתנאי עבודה וסביבה קורוזיבית
 • יישום פתרונות מתאימים הכוללים הגנה קטודית ובחירת ציפויים
 • זיהוי מנגנוני כשל של קורוזיה על-פי מופע הנזק כולל מופעים ביולוגיים כמו ביו-קורוזיה

 

הערכות סיכונים

הערכת נזקי אש למבני פלדה (רפליקות)

 • תיעוד מבנה בזירת אש ואיתור עמודים/פטות/תומכות לבדיקה
 • בדיקה מטלוגרפית (לא הורסת) בשיטת הרפליקה על גבי האביזר 
 • בדיקת קושי 
 • ניתוח תוצאות הבדיקה וקביעת מצב האביזר


הערכת פוטנציאל נזקי מים למוצרים שונים (אלקטרוניים/חשמליים/מתכתיים)

 • השוואה בין מוצר חשוד שנחשף לסביבה לחה עם מוצר ייחוס תקין
 • בדיקות איקלום (Environmental) למוצר החשוד ולמוצר התקין
 • הערכה מיקרוסקופית של תוצאות האקלום
 • ניתוח תוצאות וקביעת שיעור הנזק הפוטנציאלי

קבל הצעה עכשיו