הנדסת אווירונאוטיקה ומכונות

 

המכון לחקר הכשל שמש כגוף החוקר של משרד התחבורה בתאונות טיס אזרחיות. מעת לעת נדרשות בדיקות מעבדה בתחומים הקשורים לטיס ותעופה כמו תכנון התקנות של אביזרים ומערכות משנה על כלי טיס. צוות המכון ערוך לסייע בבניית מפרט ואימות התכנון.

במסגרת בדק מכני של מכלולים נדרש כחלק מהתוכן גם אימות אנליטי בהיבט של אנליזות מכניות (אלמנטים סופיים, חישובים תרמיים אנליזות דינמיות וקינמטיות).

במקביל עוסק המכון במחקרים הקשורים לצ.מ.ה וכלי רכב מסוגים שונים במיוחד בניתוח אירועי שבר ונזק של שלדות מסוגים שונים, מערכות מינוע ומנועים. המחקרים כוללים, גורמי כשל לציוד, אמצעי מניעה פסיביים ואקטיביים ופתרונות לתקלות במכלולים.

 

כחלק מפרויקטי פיתוח צוות ההנדסה של המכון  עשוי לבצע:
 

  • אנליזה מכנית ל- נגרר הרמה/רכיב פיאזואלקטרי/רפלקטור/טרקטור וכיוב' 
  • הגדרת פונקציונליות של מערכות
  • בחירת תיכון וייצור מערכות מכניות ותעופתיות
  • מכניקת השבר ואנליזת אלמנטים סופיים
  • שיפור מערכות מכניות ובחינת הצעות לשיפור או שינוי רכיבים ומערכות ציוד

קבל הצעה עכשיו