הנדסת אווירונאוטיקה ומכונאות

 

המכון לחקר הכשל משמש כגוף החוקר של משרד התחבורה בתאונות טיס אזרחיות. מעת לעת נדרשות בדיקות מעבדה בתחומים הקשורים לטיס ותעופה כמו תכנון התקנות של אביזרים ומערכות משנה על כלי טיס. צוות המכון ערוך לסייע בבניית מפרט ואימות התכנון.

במסגרת בדק מכני של מכלולים נדרש כחלק מהתוכן גם אימות אנליטי בהיבט של אנליזות מכניות (אלמנטים סופיים, חישובים תרמיים אנליזות דינמיות וקינמטיות).

 

כחלק מפרויקטי פיתוח צוות ההנדסה של המכון יבצע:
 

  • אנליזה מכנית לנגרר הרמה, רכיב פיאזואלקטרי, רפלקטור וטרקטור
  • הגדרת פונקציונליות של מערכות
  • בחירת תיכון וייצור מערכות מכניות ותעופתיות
  • מכניקת השבר ואנליזת אלמנטים סופיים
  • שיפור מערכות מכניות ובחינת הצעות לשיפור או שינוי רכיבים ומערכות ציוד

קבל הצעה עכשיו